Dyplom uznania dla klasy 4 Szkoły Polskiej w Mediolanie