Głosowanie za przyjęciem uchwały 10/2019/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.