KONKURS DLA NAUCZYCIELI

ORPEG ogłosił konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji interdyscyplinarnej. Celem konkursu jest uatrakcyjnienie sposobu międzydyscyplinarnej prezentacji wiedzy o Polsce, wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów poprzez wykorzystanie nowych technologii oraz metod aktywizujących.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje:
http://www.orpeg.pl/index.php/home/konkurs?fbclid=IwAR2EOXUKyJR1ALvnAk-c...

https://www.facebook.com/orpeg/?__tn__=kC-R&eid=ARB-wNn451UCLWgirdjrhW5r...