Nauczyciele

 

Nauczyciel

Przedmiot nauczania

Adres e-mail

Forysińska - Caceres Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

forysinska_caceres.szkola@onet.pl

Gleń Ewa

Wiedza o Polsce

szkola.glen@wp.pl

Kalemba Ewelina

Język polski

szkola.kalemba@gmail.com

Jurkowska Miglionico Magdalena

Język polski

szkola.jurkowskamiglionico@onet.pl

Ogrodzka Monika

Edukacja wczesnoszkolna

ogrodzka.szkola@libero.it