Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

Przewodniczący Rady Rodziców: Małgorzata Molteni

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Maria Starowieyska

Sekretarz: Joanna Mirosław

Skarbnik: Mariusz Cenar

Przedstawiciele klas:

Klasa 1: Małgorzata Stachna - Cremonino

Klasa 2: Małgorzata Pirch

Klasa 3: Ewa Piekarczyk

Klasa 4: Magdalena Maj

Klasa 5: Joanna Mirosław

Klasa 6: Iwona Włodarczak

Klasa 7: Iwona Stachurska

Gimnazjum klasa 2: Marta Herod

Gimnazjum klasa 3: Elwira Płochocka - Mucha