Wizyta podpułkownika Wojska Polskiego Rafała Molisa

30 listopada 2019 roku uczniowie klas IA, 3, 4, 5 i 6 naszej szkoły, mieli okazję niecodziennego spotkania z podpułkownikiem Wojska Polskiego Rafałem Molisem.  
Ppłk Rafał Molis przeprowadził z uczniami trzy lekcje w poszczególnych klasach. W trakcie ich trwania przybliżył uczniom informacje na temat tego czym są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, ich głównych zadań oraz pokazał niektóre elementy sprzętu i wyposażenia używanego przez polskie wojsko. Lekcje miały formę prezentacji wizualnej. Ppłk Molis najpierw przedstawił się i wyjaśnił jaką funkcję pełni w polskich silach zbrojnych, oraz opowiedział, gdzie do tej pory pełnił służbę. Po tym wyjaśnił oficjalną nazwę Wojska Polskiego: Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślając, że praca żołnierzy to przede wszystkim służba Ojczyźnie i obywatelom, nie tylko w obrębie działań wojennych, mających na celu obronę bezpieczeństwa kraju, ale również w formie pomocy społeczeństwu w przypadku poważnych sytuacji losowych, na przykład katastrof naturalnych, takich jak powodzie.   Następnie na przykładzie ilustracji z godłem przedstawił poszczególne rodzaje sil zbrojnych, strukturę wojska polskiego, z wyróżnieniem Wojsk Lądowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, ich głównych zadań a także kategorii sprzętu przez nich używanego. Omówił również strukturę polskiego systemu dowodzenia, hierarchie wojskową i poszczególne szczeble kariery wojskowej. Pokazał i omówił również portrety i sylwetki najważniejszych postaci dla wojska, wśród których Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego oraz gen.  Stanisława Maczka i gen. Władysława Andersa. Uczniowie byli bardzo zainteresowani wykładem podpułkownika i zadali mu liczne pytania na nurtujące ich kwestie, oraz w odniesieniu do informacji przedstawionych w trakcie prezentacji przez podpułkownika. Potem podpułkownik opowiedział o istnieniu różnych rodzajów umundurowaniu wojska, barwach i oznaczeniach.  Na zakończenie niektórzy uczniowie przymierzyli części wojskowego wyposażenia, przyniesione przez podpułkownika, wśród których jak się okazało nielekkie hełmy i kamizelki. Wzbudziło to wśród uczniów prawdziwe i z pewnością niezapomniane emocje.