Z życia szkoły...

W tym miejscu prezentujemy Wam sprawozdania ze szkolnych imprez, ważnych klasowych wydarzeń oraz prace uczniów. Zapraszamy do lektury!