Zabawa andrzejkowa

Zabawa andrzejkowa w Szkole Polskiej

Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom przez wieki i stąd w życiu plemion, zależnych bezpośrednio od sił przyrody, liczne były wróżby, zabiegi magiczne i zaklęcia. Późną jesienią po zakończeniu wszystkich prac rolnych, gdy dni były coraz krótsze,
a wieczory dłuższe, rozpoczynała się niegdyś na wsi pora kojarzenia małżeństw. Następował wtedy okres wróżb i zalotów, a dniem szczególnym był 29 listopada – wigilia św. Andrzeja. Z czasem wierzenia
i zaklęcia zatraciły stopniowo swe dawne znaczenie, utrzymując się jeszcze przez wieki, choć w coraz bardziej zmienionej postaci. Niekiedy znaczenie licznych wróżb i przepowiedni stało się niezrozumiałe dla samych wykonawców, wiele zaś przekształciło się w barwne widowiska i jako zabawy przetrwało do naszych czasów.

Organizacja spotkania w sobotę 30 listopada 2019 r. dla uczniów klas 1, 2 i 3 w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Mediolanie miała na celu przede wszystkim zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z obchodami andrzejek. Promując polskie zwyczaje poza granicami kraju, możemy kształtować w uczniach poczucie tożsamości narodowej. Ich aktywne uczestnictwo w zabawach i wróżbach wzmacnia poczucie przynależności do polskiej społeczności i zachęca do dalszego kultywowania tradycji i obrzędów ludowych. Uczestnictwo w takich dodatkowych spotkaniach rozwija także umiejętności językowe uczniów oraz wzbogaca słownictwo. 

Spotkanie zostało przygotowane przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dekoracje przedstawiające wizerunki czarnych kotów i wróżek wywołały tajemniczy nastrój. Najpierw nauczycielka opowiedziała uczniom o dawnych wierzeniach i tradycjach. Następnie
w różnych punktach uczniowie „odczytywali przyszłość z przymrużeniem oka”. Losując kartonik, uczniowie dowiadywali się, jaki zawód będą wykonywać w przyszłości; kręcąc kołem fortuny dowiadywali się, co czeka ich już wkrótce, a przekłuwając szpilką wielkie tekturowe serce, poznawali imię przyszłego/przyszłej wybranki serca.