Zebrania i konsultacje dla rodziców

 

NAUCZYCIEL

 

DATA

 GODZINY

Katarzyna Forysińska - Caceres

Zebranie ogólne

 

Konsultacje indywidualne

 

Konsultacje indywidualne

 

Konsultacje indywidualne

 

Zebranie ogólne

15 września 2018

 

24 listopada 2018

 

  9 marca 2019

 

13 kwietnia 2019

 

  1 czerwca 2019

14.15

 

15.00-15.45

 

15.00-15.45

 

15.00-15.45

 

15.00-15.45

Ewa Gleń

Konsultacje indywidualne

24 listopada

26 stycznia

13 kwietnia

18 maja

9.15- 9.35        18.15- 18.45

9.15- 9.35        18.15- 18.45

9.15- 9.35        18.15- 18.45

9.15- 9.35        18.15- 18.45

Magdalena Jurkowska

Zebranie ogólne

Kl 6
kl 7
Kl 8


Konsultacje indywidualne

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie ogólne

Kl 6
kl 7
Kl 8

15 września 2018

 

 


24 listopada 2018

 

  9 marca 2019

 

13 kwietnia 2019


 

1 czerwca 2019

12.30- 12:45

10:45-11:00
14:10-14:25

 

 

 

 

17:35- 18:15

 

17:35- 18:15


17:35- 18:15

 

 

12.30- 12:45
10:45-11:00
14:10-14:25

Ewelina Kalemba

Zebranie ogólne:

Kl. 4

Kl.5

Kl.3 Gim

Kl.I LO

 

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

 

15 września 2018

 

 

 

 

 

10 listopada 2018

26 stycznia 2019

23 marca 2019

18 maja 2019

 

9.00 - 9.15

10.45 - 11.00

15.55-16.10

17.30-17.45

 

15.00 - 15.30

15.00 - 15.30

15.00 - 15.30

15.00 - 15.30

 

Monika Ogrodzka

Zebranie ogólne (tylko kl. 1)

 

Konsultacje indywidualne

 

Zebranie ogólne

 

 

Konsultacje indywidualne

 

Konsultacje indywidualne

 

Zebranie ogólne

15 września 2018

 

24 listopada 2018

 

12 stycznia 2019

 

 

 9 lutego 2019

 

13 kwietnia 2019

 

  1 czerwca 2019

 

14.00 – 14.30

 

13.15 – 14.00

 

13.15 – 13.30 (klasa 3)

13.45 – 14.00 (klasa 1)

 

13.15 – 14.00

 

13.15 – 14.00

 

13.15 – 13.30 (klasa 3)

13.45 – 14.00 (klasa 1)