Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie - jest polską placówką oświatową, pracującą poza granicami kraju, umożliwiającą uczniom uzupełnianie wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Szkoła wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie (ORPEG), podlegającego bezpośrednio Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć