Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Dokumenty

REJESTRY I EWIDENCJE

 1. księga uczniów,
 2. ewidencja wydanych świadectw,
 3. rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 4. ewidencja akt osobowych pracowników,
 5. księgi inwentarzowe,
 6. księgi druków ścisłego zarachowania,
 7. rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 8. rejestr upoważnień,
 9. rejestr skarg i wniosków,
 10. dziennik korespondencyjny,
 11. księga kontroli

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: