Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt poprzez wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na adres poczty elektronicznej lub na adres pocztowy:

  • mediolan@orpeg.pl
  • Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Mediolan
  • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Udostępnianie informacji publicznej w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie realizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – plik Word

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – plik PDF

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: