Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Status prawny

Organ prowadzący Szkołę Polską im. Mikołaja Kopernika w Mediolanie:

polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie (www.orpeg.pl).

Statut: https://mediolan.orpeg.pl/akty-prawne/

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001652/O/D20191652.pdf

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: