Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Kalendarz

Lp. Zadanie Termin
1.       Rozpoczęcie roku szkolnego 21.09.2019
2.       Narodowe czytanie 21.09.2019
3.       Czytanie z jabłkiem 28.09.2019
4.       Wybory do samorządu 28.09.2019
5.       Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej 12.10.2019
6.       Pasowanie na ucznia – klasa 1A i 1B 26.10.2019
7.       Obchody Narodowego Święta Niepodległości 16.11.2019
8.       Obchody Dnia Życzliwości i Uprzejmości 30.11.2019
9.       Kiermasz książki  
10.  Warsztaty bożonarodzeniowe 14.12.2019
11.  Spotkanie Gwiazdkowe 14.12.2019
12.  Dzień dobrego humoru 25.01.2020
13.  Dzień Kopernika 22.02.2020
14.  Topienie marzanny 21.03.2020
15.  Dzień książki i poezji 21.03.2020
16.  Loteria szkolna 04.04.2020
17.  Święto Narodowe Trzeciego Maja 09.05.2020
18.  Majówka rodzinna 07.06.2020
19.  Dzień dziecka 30.05.2020
20.  Zakończenie roku szkolnego 06.06.2020