Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Historia Szkoły Polskiej w Mediolanie

W 1973 roku powstał w Warszawie Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, którego zadaniem było kierowanie pracą publicznych szkół polskich poza granicami.

W tym samym roku w ramach wspomnianego wyżej Zespołu Szkół powstał również, obok kilkunastu innych podobnych szkół, Punkt Konsultacji Kształcenia Ogólnego przy Ambasadzie PRL w Rzymie. W roku następnym powstała Filia Punktu Konsultacyjnego w Mediolanie.

Zadaniem szkoły była w tym czasie organizacja zajęć w języku polskim (przygotowanie do matury) dla dzieci pracowników placówki dyplomatycznej, stopniowo umożliwiano naukę dzieciom Polaków przebywających na terenie Włoch.

Pierwszym kierownikiem Punktu w Mediolanie był Zygmunt Stefański (Konsul Generalny).

Nauczycielami byli:

 • Stefan Wójtowicz (matematyka, fizyka, chemia)
 • Andrzej Zieliński (język polski i historia)
 • Tadeusz Bujak (język angielski i propedeutyka nauki o społeczeństwie)
 • Józef Ćwiek (język francuski)
 • Włodzimierz Gawlikowski (język niemiecki)
 • W roku 1999 Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mediolanie, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 marca, otrzymał nową strukturę organizacyjną:
 • Klasy I-VI szkoły podstawowej
 • Klasy I-III gimnazjum
 • Klasy I-III liceum ogólnokształcącego

W dniu 4 kwietnia 2012 roku Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie przekształcony został w Filię Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Mediolanie.

Zespół Szkół im. G. Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, we wrześniu 2010 r. zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. SPK w Mediolanie jest jego filią.

W roku 2013, na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca, utworzony został Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie.

Obowiązki kierownika szkoły pełnili:

 • Krystyna Polak (1986 – 1989)
 • Barbara Sałyga (1989 – 1992)
 • Ewa Sorzyńska (1993 – 1994)
 • Mirosława Kolwińska (1994 – 1996)
 • Hanna Bartosiak (1996 – 1999)
 • Janina Maciejewska (1999 – 2000)
 • Julia Gennusa (2000 – 2002)
 • Urszula Frigerio – związana ze szkołą jako nauczyciel od 1986 r., kierownik od 2002 r. do 2015 roku.

29 października 2018 roku zarządzeniem nr 39 Ministra Edukacji Narodowej Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu w Mediolanie nadano imię Mikołaja Kopernika.

Od 1 września 2019 roku wszystkie Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) na świecie zmieniły oficjalnie nazwę na Szkoły Polskie. Odtąd szkoła nosi nazwę: Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie.