Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 2 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

ZAŁĄCZNIKI 3a i 3b – oświadczenia

ZAŁĄCZNIK 4 – oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego

ZAŁĄCZNIK 5 – powiadomienie w nagłych sytuacjach

ZAŁĄCZNIK 6 – deklaracja religia

Do pobrania