Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Rodzice

Rada Rodziców wita wszystkich rodziców na szkolnej stronie internetowej.

Pragniemy dać naszym dzieciom możliwość kształcenia umiejętności porozumiewania się językiem polskim, umożliwiać ciągły kontakt z polską historią, kulturą i tradycją. Naszym celem jest również stworzenie uczniom przyjaznej atmosfery w szkole.

Reprezentujemy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Poprzez naszą aktywność mamy wpływ na polepszanie warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, podnoszenie poziomu edukacyjnego, realizację zadań statutowych szkoły.

Rada Rodziców może występować do Kierownika i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami. Każdy rodzic może zaproponować ciekawą inicjatywę, którą wspólnymi siłami możemy zrealizować dla dobra naszych dzieci.

Do pobrania