Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Biblioteka

Aby wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej

1. Należy znaleźć ją w katalogu internetowym: https://m025605.molnet.mol.pl/

2. Wysłać zamówienie na adres: bibliotekamediolan@gmail.com

1) podać tytuł/autora i numer inwentarzowy książki;

2) imię, nazwisko i klasę dziecka zamawiającego książkę.

Chęć wypożyczenia książki z biblioteki należy zgłosić do godziny 10.00 w piątek przed zajęciami.

3. Książka zostanie przekazana dziecku w klasie.