Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Plan lekcji

Dni zajęć w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2024/2025:

I semestr wrzesień październik listopad grudzień styczeń

 

II semestr luty marzec kwiecień maj czerwiec